Resmi Gazete’de bugün (28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği

– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)

– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/155, K: 2023/38 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 2 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir