Jerry Brotton’ın kaleme aldığı Sultan ve Kraliçe kitabı

Jerry Brotton’ın Sultan ve Kraliçe isimli çalışması, İngiltere’nin bu devirde Türk, Arap ve Müslüman dünyasıyla kurduğu bağların sanılandan daha dostça ve çok daha kapsamlı olduğunu, Elizabeth İngiltere’sinin siyasetini, iktisadını, ticaretini ve çehresini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor.

“Düşmanımın düşmanı dostumdur”

Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi izledi.

Hem ülke içinde hem de ülke dışında Katolik güçlerin kuşatması altında kalan Elizabeth “Düşmanımın düşmanı dostumdur”düsturuyla hareket ederek, İspanya’nın başını çektiği Katolik devletlerle çatışma halinde olan Müslüman devletlerle çağdaş çağlara kadar eşi gibisi görülmeyecek siyasi, ekonomik, askeri ve ticari bağlar ve ittifaklar kurdu. Bu tarihler tıpkı vakitte İngiltere’nin İslam dünyasıyla kültürel etkileşimler içine de girmeye başladığı tarihlerdi.

Müslümanlara ilişkin farkındalıklar

Bu yeni bağlantılar ve ittifaklar İngiliz toplumunda Müslümanlara dair farkındalığı artırdı ve bu farkındalık, hayli karışık ve baş karıştırıcı bir halde olsa da, başta Shakespeare’in Othello ve Venedik Taciri yapıtları olmak üzere, o devir üretilen çok sayıda kültürel esere yansıdı.

İrtibat için:

[email protected]

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.