Aziz Diriliş Partisi’nin yeni Genel Lideri muhakkak oldu

Yüce Diriliş Partisi’nde, Sezai Karakoç’un vefatının akabinde partinin yeni Genel Lideri’ni seçmek için Fevkalâde Büyük Kongre yapıldı. 

4 Haziran’da partinin Genel Merkezi’nde yapılan kongre, Sezai Karakoç’u anma programıyla başladı. Karakoç’un ruhu için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 

Daha sonra, Kongre Divanı ve Açılış Divan Başkanlığının davetiyle İstiklal Marşı okundu. Kongre gündemi doğrultusunda MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap raporları okundu. Raporu okuyan Parti Temsilcisi Lütfü Yılmaz, şunları söyledi: 

“Fazla ilerlemiş görünmesek de asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı duruşumuzla anlatmaktayız. Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç kuralların en ağır baskısı altında olunan bir tarihî devirde, bir çekirdek halinde de olsa, geleceğimizi inanç altına almak, kalıcı kurtuluş ve diriliş atılımını gerçekleştirmek gayesine, programına ve planına sahip bir hareketin topluluğu olma şuurunu taşıyor, bu sebeple varlığımızı sürdürmenin ne derece gerekli olduğunu ve bu uğurdaki direnişimizi, tarihin ve çağın bağrına yazıyoruz. Büyük Kongremizi yapıp ruhumuzu ve gücümüzü tazeleyerek sağlıklı ve inançlı adımlarla yolumuza devam edecek ve gelecek-te milletimizin yine ayağa kalkışı, toparlanışı ve çağın dirilişini gerçekleştirmesini sağlaması emeliyle, bize düşen vazifesi bütünüyle yerine getirmek için, olanca güç ve gayretimizi sarf etmek onurunu taşıma onuruna ereceğiz.” 

Yılmaz’ın konuşmasının akabinde MKYK ibra edildi. Genel Lider, Merkez Karar İdare Konseyi Asil ve Yedek Üyeleri ile Merkez Disiplin Şurası Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi yapıldı. 

Tek adayla gidilen başkanlık seçiminde, Avukat Lütfü Yılmaz, delegelerin oy birliğiyle Aziz Diriliş Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Seçimden sonra konuşan Yılmaz, gayelerinin, milletimizin en ulu bir varlıkla var olması, en düzeyli ve nitelikli bir hayatla birlikte geçmişinden tam haberli olarak geleceğini itimat altına almış olması, bölgesinde ve tüm dünya ölçüsünde barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli manevi ve maddi tüm atılımları bir sistem dahilinde gerçekleştirmek, bu emele varmak için prosedürlerinin, halkımıza görüşlerimi ve hizmetlerimizi apaçık bir halde sunmak olduğunu söyledi. 

LÜTFÜ YILMAZ KİMDİR?1974 yılında Amasya merkeze bağlı Ziyaret Kasabası’nda doğdu. Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan babası Şükrü Yılmaz öğretmen, annesi Emine Yılmaz ise mesken hanımıdır. İlkokulu Merzifon İrfan İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Merzifon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarında satranca merak sardı. Liselerarası satranç karşılaşmalarına katılıp Amasya birincisi oldu. Daha sonra Amasya vilayetini temsilen Ankara’daki liselerarası ulusal şampiyonaya katılıp Türkiye 27.si oldu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi ve üniversite tahsiline başladı. Tahsili boyunca İlim Yayma Vakfı Vefa Öğrenci Yurdu’nda kaldı. Çeşitli vakıf ve derneklerde faaliyetlerde bulundu. Daha sonraki öğrencilik yıllarında Diriliş niyet ve hareketine bağlanarak, Cağaloğlu’ndaki Diriliş Yayınları’nda ve Şehzadebaşı’ndaki Diriliş Partisi İstanbul Vilayet Merkezi’nde Ahmet Sezai Karakoç’un konuşma ve sohbetlerini takip etti, yapıtlarını okudu.

Tekrar öğrencilik yıllarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Üniversiteli Gençlik Merkezi İnsan Hakları Komisyonu’nda başkanlık misyonunda bulundu. 28 Şubat periyodunda başlayan uygulamalara karşı gelişen öğrenci dayanışma hareketlerinin içinde etkin olarak yer aldı. Özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere bu periyotta fakültelerde problem yaşayan öğrencilerle dayanışma içerisinde oldu. Yaşanan insan hakkı ihlallerine karşı ülke çapında yayılan ve ulusal medyada karşılık bulup hassaslık oluşturan kampanya ve mitinglerin düzenlenmesinde hem fikir hem de aksiyon olarak faal formda misyon aldı.

Üniversite lisans eğitimini ve stajını tamamladıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İ.S.K.İ. Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak vazife aldı. Burada bir süre çalıştıktan sonra, bu misyondan ayrılarak birkaç arkadaşı ile birlikte özgür avukatlık ofisi kurdu. Hala bu ofiste avukatlık görevini sürdürmektedir.

İnsan hakları alanındaki çalışmalarını üniversite eğitiminden sonra da sürdürdü. Bir devir Mazlum – Der İstanbul Vilayet İdare Kurulu’nda üyelik ve Vilayet Lider Yardımcılığı görevlerini üstlenerek etkin biçimde çalıştı. Bu periyotta ABD’nin Irak’ı işgaline ve özellikle 1 Mart Tezkeresi’nin meclis gündemine getirilmesine karşı yapılan protesto ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri içerisinde yer aldı.

Üniversite yıllarında olduğu üzere, daha sonra da İstanbul’un kültür ve sanat hayatının pahalı fikir ve gönül adamlarının sohbetlerinde bulunmaya çaba etti. Bu bağlamda, uzun yıllar boyunca özellikle Millet Kütüphanesi Müdürü merhum Mehmet Serhan Tayşi Bey’in evvel Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde başlayan ve emekliliğinden sonra da Sahra-yı Cedit’teki meskeninde devam eden İslam Tarihi ve tasavvuf fikri bahisli sohbetlerini takip etti. Bu sohbetler vasıtasıyla İslam ve tasavvuf niyetinin temel klasik metinleri üzerinde tefekkür ve onları tetkik etme imkanı buldu.

Tekrar üniversite yıllarında gönül verdiği fotoğraf sanatı ile olan ilgisini ve amatör seviyedeki bağını hiç kaybetmedi. Fotoğrafçılık sevgisini İstanbul sevgisi ile birleştirerek İstanbul’u fotoğraflamayı bir görev bilerek çalışmalarda bulundu. Yapıtlarının bir kısmı sergilendi ve basıldı.

Diriliş fikri ve bu niyetin mimarı Sezai Karakoç ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Doğuyu ve Batıyı bihakkın tanıyan, bu sayede İnsanlığın ve Müslümanların meselelerini tarihi – sosyolojik perspektif ile bütüncül formda ele alan Diriliş kanısını tanıdıktan sonra, insanlık ve İslam Milleti için çağın yakıcı sıkıntılarından çıkış yolu olarak gördüğü bu fikrin takipçisi ve bir “diriliş eri” olmayı misyon bildi.

Bu vazife şuuruyla, Şanlı Diriliş Partisi’nin kuruluş çalışmaları içerisinde bulundu. Partinin 2007 yılındaki kuruluş etabında, parti tüzüğünü hazırlayan hukukçular kümesinin bir üyesi olarak misyon aldı. Daha sonra Ulu Diriliş Partisi kurucu üyeleri ortasında yer aldı, M.K.Y.K. üyesi oldu. İstanbul Vilayet Teşkilatı’nın da kurucu üyeliğini yaptıktan sonra 3 periyot boyunca İstanbul Vilayet Başkanlığı misyonunu yürüttü. 7 Haziran 2015 seçimlerine Aziz Diriliş Partisi katılamadığı için, partiden ayrılıp aday olan partili gönüllülerden oluşan Diriliş Işığı Bağımsızlar Grubu’nun çalışmalarına alanda etkin dayanak verdi. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde Aziz Diriliş Partisi’nin takviyesiyle, “Diriliş Işığı Bağımsızlar Grubu” ismine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lideri adayı olmak için partisindeki tüm resmi misyonlarından ayrıldı.

2001 yılında Eczacı Ezgi Yılmaz ile evlenen Lütfü Yılmaz’ın Yusuf Zahid, Yunus Emre ve Ahmet Sezai isminde 3 oğlu bulunmaktadır. Bir İstanbul aşığı olan ve daha evvel sırası ile Eminönü, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye semtlerinde ikamet etmiş olmanın yardımıyla kentin tüm problemlerini yaşayıp gözetleyen Lütfü Yılmaz, hala Pendik İlçesi’nde ikamet etmekte ve işyeri de Zeytinburnu İlçesi’nde bulunmaktadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.